Witamy w portalu ogłoszeniowym dla właścicieli lasów niapaństwowych!

Portal został udostępniony przez PGL LP dla właścicieli lasów z terenów dotkniętych klęską (nawałnice z 11/12 sierpnia 2017 r.). Rejestracja w portalu umożliwia:

  • umieszczanie ogłoszeń na wykonanie prac w lesie i sprzedaż drewna, a tym samym łatwe skontaktowanie włascicieli z potencjalnymi wykonawcami usług leśnych i odbiorcami drewna;
  • zgłaszanie drewna do legalizacji, a tym samym uzyskanie łatwego i szybkiego kontaktu z pracownikami nadleśnictw, którzy prowadzą nadzór nad lasami niepaństwowymi.

W portalu znajdują się również istotne dla właścicieli lasów niepaństwowych aktualności, dokumenty do pobrania, mapa z oraz lista kontaktów do służb nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

 

Lasy niapaństwowe

Lasy prywatne stanowią około 17 proc. lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 proc. ogólnej powierzchni leśnej kraju.